Amsterdamsche Cricket Club

Personal Details

To protect the privacy of minors (people under the age of 18) please consider entering only their initials instead of their full first name.

Contact Details


Type in some of your address details to locate your address

Other Details

In het geval dat u in de laatste twee jaren lid ben geweest van een andere club verbonden aan de KNCB dient u tevens de procedure ‘’verzoek tot overschrijving’’ 1 in te vullen en bij de ledensecretaris van ACC in te leveren. Bij voorkeur uw oude club hierover inlichten! If you have been a member of another Dutch cricket club in the past two years, you will have to fill in and sign part 1 of the Transfer request form (Verzoek tot overschrijving) and send this to our Club Secretary. Please notify your old club of your transfer request as well!

Additional Info

Wat moeten wij nog weten? Wat was uw vorige club? What else do you want to share? What was your previous club?


Contributies en entreegelden worden geïnd door middel van ClubCollect. Uw gegevens worden verstrekt aan ClubCollect. Hiervoor is een geheimhouding getekend en zal alleen worden gebruikt voor het innen van de contributie gelden. ----------- Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. ---------- Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari. Ledenadministratie A.C.C.: de heer E.P. Knüpfer - epk1508@gmail.com Membership fees will be invoiced through ClubCollect. Your contact details will be shared with ClubCollect. A secrecy agreement is in place with ClubCollect. Your membership will be annually automatically renewed. ------------ If you want to cancel your membership, this has to be done before January 1st. Club Secretary/Ledenadministratie A.C.C.: Mr. E.P. Knüpfer - epk1508@gmail.com