UKV de Halter

Persoonlijke gegevens

Indien u gegevens van minderjarigen importeert kunt u wegens privacyredenen het best gevoelige informatie achterwege laten die niet nodig is voor de factuur. Zo kunt u initialen gebruiken in plaats van de volledige voornaam.

Contactgegevens


Vul een aantal velden in om je adres te vinden

Bankgegevens

Ondergetekende verplicht zich de contributie aan UKV De Halter te voldoen tot het lidmaatschap eindigt. Het is mij bekend dat het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand voor aanvang van het nieuwe kwartaal beëindigd kan worden. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan UKV De Halter, Utrecht om elk kwartaal van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

Andere gegevens

De bedragen bij de lidmaatschappen zijn per kwartaal.

De U-Pas geeft recht op korting. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een maximum korting van 225 euro. Vanaf 17 jaar is dit 100 euro. Let op: Deze korting geldt per jaar per seizoen voor alle U-Pas activiteiten samen.

Gezinsleden
Voornaam Achternaam Geslacht Geboortedatum

Persoonlijke gegevens

Indien u gegevens van minderjarigen importeert kunt u wegens privacyredenen het best gevoelige informatie achterwege laten die niet nodig is voor de factuur. Zo kunt u initialen gebruiken in plaats van de volledige voornaam.

Contactgegevens


Vul een aantal velden in om je adres te vinden

Extra informatie

Vul hier informatie in die relevant is voor De Halter om te weten.