FSV De Feijenoorder

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in

Contactgegevens


Vul een aantal velden in om je adres te vinden

Bankgegevens

Als je kiest voor automatisch incasso dan ga je akkoord met de incasso machtiging en wordt de contributie jaarlijks automatisch van je rekening geïncasseerd.

Andere gegevens

Het lidmaatschap wordt automatisch (zonder tijdige opzegging) verlengd.

gezinsleden/relaties
Voornaam Achternaam Geslacht Geboortedatum

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in

Contactgegevens


Vul een aantal velden in om je adres te vinden

Extra informatie

Als je klikt op 'Sluit je aan!' ga je akkoord met het huishoudelijk reglement. defeijenoorder.nl/huishoudelijk-reglement/