Marine Watersport Vereniging

Persoonlijke gegevens

Indien u gegevens van minderjarigen importeert kunt u wegens privacyredenen het best gevoelige informatie achterwege laten die niet nodig is voor de factuur. Zo kunt u initialen gebruiken in plaats van de volledige voornaam.

Contactgegevens

Vul uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres in vanwege het innen van de betalingen via ClubCollect.


Vul een aantal velden in om je adres te vinden

Andere gegevens

Indien u meerderjarig bent en geen (ex)medewerker van defensie, dan kunt u zich alleen aanmelden als donateur of als Bijzonder lid Haukes (alleen mogelijk als ligplaatshouder Haukes). (Ex)defensiemedewerkers dienen het Peoplesoft nummer (V-account) aan te geven bij de Extra informatie.

Minderjarigen kunnen alleen buitengewoon lid worden indien de vader/moeder/verzorger een (ex)medewerker is van defensie en lid is aangemeld als lid van Marine Watersportvereniging.

Een ligplaats in Den Helder is alleen mogelijk voor leden en buitengewone leden. Een ligplaats in De Haukes is ook mogelijk voor Bijzondere leden Haukes. De verschuldigde liggelden (inclusief de vergoeding voor elektra) kunnen alleen per jaar middels een automatische incasso via ClubCollect worden voldaan.

Het inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk indien u staat geregistreerd als lid of donateur van de Marine Watersport Vereniging. Informatie omtrent de te volgen cursussen kunt u vinden op onze website onder <a href="http://www.marinewatersport.nl/cursus" target="_blank">Cursus</a>. Het inschrijfformulier voor het volgen van een cursus kunt u vinden op onze website onder <a href=" http://www.marinewatersport.nl/downloads3/category/1-formulieren" target="_blank">Formulieren</a>.

Extra informatie

Hierbij machtig ik de Marine Watersport Vereniging om jaarlijks, tot wederopzegging, de contributie en/of de verschuldigde liggelden (inclusief de vergoeding voor elektra) van mijn bankrekening af te schrijven. De afschrijving zal geschieden via ClubCollect. Zodra er een factuur voor u is aangemaakt wordt u per email geïnformeerd door ClubCollect. De periode voor het lidmaatschap en de ligplaats is bepaald tussen 1 januari t/m 31 december van het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van het lidmaatschap en/of de ligplaats dient uiterlijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar. Extra administratieve handelingen die door Club Collect moeten worden verricht met betrekking tot achterstallige betalingen worden in rekening gebracht van het lid, de donateur of de ligplaatshouder.