Sportvereniging Appingedam

Persoonlijke gegevens

Vul de naam van het lid in en niet de naam van de ouder

Contactgegevens


Vul een aantal velden in om je adres te vinden

Bankgegevens

Bij het kiezen voor Automatische Incasso dient u ook aan te geven of u SVA wel of geen machtiging geeft voor automatisch incasseren. Dit kan verderop in het formulier.

Andere gegevens
Extra informatie